Steun ons en help Nederland vooruit

Leren buiten school

Leren stopt niet zodra de schoolbel klinkt. Door jongeren ook buiten schooltijd activiteiten aan te bieden, wordt de basis gelegd om ook op andere gebieden te blijven leren. Voor het basisonderwijs wordt ingezet op meer sport en cultuur. Ook willen we ICT-onderwijs en techniekonderwijs gaan aanbieden om zo in te spelen op de huidige tijd waarin computers en automatisering niet meer zijn weg te denken.

Ook voor leerlingen van het voortgezet onderwijs dragen naschoolse activiteiten bij aan het ontwikkelen van talenten én vergroten van de motivatie om te blijven leren. We willen dan ook meer vrijetijdsactiviteiten opzetten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Om kinderen die wat achterlopen op het gebied van taal of een taalachterstand hebben, wil D66 een zomerschool realiseren. Tijdens de zomervakantie volgen deze leerlingen een speciaal programma waarmee ze hun taalachterstand kunnen verkleinen en zo de aansluiting vinden bij hun leeftijdsgenoten.

Laatst gewijzigd op 18 oktober 2018