Steun ons en help Nederland vooruit

Leren buiten school

D66 Boxtel wil de komende jaren flink investeren in én aandacht geven aan talentontwikkeling bij alle Boxtelaren. Dat begint natuurlijk bij onze jongste inwoners. Voor basisschoolleerlingen verzorgen Buurtsport Boxtel en Brede Scholen Boxtel allerlei buitenschoolse activiteiten. Maar ook voor de middelbare scholieren wordt de komende jaren ingezet op dergelijke activiteiten. Samen met jongerenwerkers wordt van alles georganiseerd om ook deze groep te motiveren en enthousiasmeren.

Uit onderzoek blijkt dat opvoeding én leren afhankelijk is van drie milieus: ouders, school en vrijetijdsbesteding. Dit zogenoemde derde milieu wordt steeds belangrijker. Door ook na schooltijd activiteiten aan te bieden, worden jongeren gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen. Ook krijgen ze hierdoor positieve aandacht en mogelijkheden aangereikt te leren.

Niet alleen de jeugd moet voldoende aanbod krijgen om hun talenten te ontwikkelen, dat geldt voor élke inwoner van onze gemeente. Omdat de digitale wereld de komende jaren steeds belangrijker wordt, is het essentieel dat ook ouderen hierin mee kunnen gaan. Steeds meer zaken dienen via internet en computers te worden geregeld, voor ouderen kan dit een struikelblok zijn. In overleg met ouderenorganisaties kunnen cursussen worden gegeven om deze doelgroep mee te nemen in de digitale wereld.

Laatst gewijzigd op 21 oktober 2020