Steun ons en help Nederland vooruit

Leren en werken

Om het voor leerlingen van het VMBO en Praktijkonderwijs makkelijker te maken door te stromen naar vervolgopleidingen, willen we actief de samenwerking zoeken met MBO-scholen in de steden Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Dankzij de ligging van Boxtel tussen deze drie grote steden is het aanbod aan vervolgopleidingen groot. Door leerlingen al vroeg met deze scholen in contact te brengen, worden ze extra gestimuleerd een vervolgschool te kiezen. Extra aandacht willen we daarbij geven aan het technische onderwijs. Er is nu al een tekort aan technisch personeel, het is van belang om jongeren te motiveren en interesseren voor deze beroepstak.

Ook de samenwerking tussen de scholen en het bedrijfsleven willen we een impuls geven. Boxtelse bedrijven zouden gestimuleerd moeten worden om stagiaires uit de gemeente een plek te geven. Door regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten te geven, ontdekken de leerlingen welke lokale ondernemingen er zijn en waar ze mogelijk een werkplek kunnen vinden.

Laatst gewijzigd op 18 oktober 2018