Steun ons en help Nederland vooruit

Minder leerlingen

Gezien de demografische ontwikkelingen zal Boxtel de komende tijd voor een uitdaging staan op het gebied van onderwijshuisvesting. D66 wil leegstand voorkomen en blijft de kwaliteit van het onderwijs voorop stellen. Daarom moet er een nieuw integraal huisvestingsplan voor scholen komen om leegstand te voorkomen. Dit bespaart onnodige kosten zodat het geld efficiënt aan de kwaliteit van onderwijs kan worden besteed.
D66 vindt ook dat deze mogelijkheid aangegrepen moet worden om de samenwerking tussen kinderopvang en het basisonderwijs te versterken.

Laatst gewijzigd op 18 oktober 2018