Steun ons en help Nederland vooruit

Open en toegankelijke gemeente

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Boxtel. Informatie is in principe openbaar en toegankelijk. Daarom is het van belang dat de gemeenteraad open aan inwoners laat zien wat ze doet. D66 wil dat de vergaderingen in de raadzaal via een livestream op internet te bekijken zijn zodat inwoners van Boxtel deze kunnen volgen.
Daarnaast wil D66 ook dat vragen, meldingen en klachten bij de gemeente beter te volgen zijn. Dit kan bijvoorbeeld door een online status weer te geven zodat indieners weten wat er met hun bericht gebeurt. Ook voor mensen die minder digivaardig of laaggeletterd zijn moeten de gemeente en andere overheidsdiensten goed toegankelijk zijn. Hier moeten brieven, digitale formulieren en de gemeentelijke website geschikt voor worden gemaakt. In de gemeente Boxtel is de Fixi-app gelanceerd waarmee inwoners eenvoudig meldingen kunnen maken over de openbare ruimte. Denk aan takken op de weg of afvalbakken die niet geleegd zijn. Het is belangrijk dat de Fixi-app meer bekendheid krijgt en actief gebruikt wordt door inwoners. Zo kunnen we als gemeente kleine ergernissen snel wegnemen. In deze tijd van sociale media is dit hét kanaal waarop inwoners het best geïnformeerd kunnen worden. We zien dan ook graag een actieve houding van de gemeente op social media om zo de verschillende doelgroepen goed te kunnen bereiken en informatie op een eenvoudige manier gecommuniceerd kan worden.

Laatst gewijzigd op 21 oktober 2020