Steun ons en help Nederland vooruit

Preventie

Om een veilige samenleving te creëren is preventie de allereerste stap. Met voorlichtingslessen op scholen wil D66 Boxtel zaken als drugsgebruik, overlast en criminaliteit onder de aandacht brengen om zo jongeren bewust te maken van de risico’s en gevolgen. Het jongerenwerk in onze gemeente speelt hierin een centrale rol, zij weten het beste hoe we kwetsbare groepen jongeren kunnen bereiken en aanspreken. Daarnaast willen we een goede samenwerking tussen de jongerenwerkers en het jongerencentrum zodat een fijne plek ontstaat waar onze jeugd terecht kan voor een gezellige avond of een goed gesprek.
Ook ouderen vormen een kwetsbare groep, met name als het gaat om cybercriminaliteit. Door te zorgen voor goede voorlichting over bijvoorbeeld phishing en hacking wordt deze groep daar meer alert op. Gevoelens van onveiligheid kunnen deels worden weggenomen door een goed burencontact. Daarom willen we het gebruik van WhatsApp-buurtpreventie actief stimuleren in alle wijken. Op een eenvoudige manier kunnen buurtbewoners elkaar informeren over verdachte gebeurtenissen.

Laatst gewijzigd op 21 oktober 2020