Steun ons en help Nederland vooruit

Toegankelijke straat

De openbare ruimte is een plek voor iedereen. Het geeft ons de vrijheid te gaan en staan waar we maar willen. Het is daarom van belang dat de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk is. Met name aan bepaalde groepen moet in de openbare ruimte extra aandacht worden besteed. Denk daarbij aan senioren, kinderen, mindervaliden, blinden en slechtzienden.

De gemeente Boxtel staat de komende jaren voor een grote woningbouwopgave. Daarnaast gaat vergrijzing de komende decennia een steeds grotere rol spelen in onze samenleving. Er is steeds meer aandacht voor levensloopbestendige woningen. Waar echter minder aandacht voor is, zijn levensloopbestendige wijken. Ouderen hebben behoefte aan andere voorzieningen dan jongeren of gezinnen met kinderen. Een woonwijk moet erop ingericht zijn om te voorzien in de behoeftes van een gevarieerde groep bewoners. Zeker voor nieuwe wijken moet dit tijdens de ontwerpfase al worden meegenomen. Dit stimuleert de zelfstandigheid van ouderen en zorgt voor meer ontmoeting waardoor eenzaamheid voorkomen kan worden.

Een ander belangrijk aspect is de toegankelijkheid van de straat in wijken. Om zelfstandigheid en ontmoeting te bevorderen is het noodzakelijk om de straat voor iedereen toegankelijk te maken. Bij nieuwe projecten moet het beleid van toegankelijkheid goed worden uitgevoerd in alle fasen van het project. Daarnaast moet rekening gehouden worden met het gebruik van de ruimte.
Omdat openbare ruimte een lange levensduur heeft is het noodzakelijk om bij bestaande openbare ruimte in kaart te brengen waar knelpunten liggen en benodigd onderhoud of aanpassingen te doen.

Laatst gewijzigd op 21 oktober 2020