Steun ons en help Nederland vooruit

Veilig Boxtel

Door samen te werken met politie, scholen en vooral de buurtbewoners kunnen we gezamenlijk preventief actie ondernemen tegen criminaliteit. Zo willen we onder meer de WhatsApp-buurtpreventie actief stimuleren in alle wijken. De buurtbewoners zien immers vaak zelf het meest. Ook de inzet van wijkagenten dient te worden opgeschroefd zodat zij voeling hebben met wat er speelt en leeft in de diverse buurten.

 

Het afgelopen jaar zijn in de gemeente Boxtel diverse drugspanden gesloten. Een zorgelijke ontwikkeling is dat veel van deze panden zich bevinden middenin woonwijken. We juichen het toe dat de gemeente voortvarend te werk gaat om deze panden te sluiten. Om te voorkomen dat de drugsoverlast de komende jaren nog verder toeneemt, pleiten we als D66 Boxtel voor een legale coffeeshop. Hiermee wordt de illegale verkoop van softdrugs ontmoedigd en is regulatie mogelijk. We steunen dan ook landelijke proeven met legale teelt en willen een proef starten met legale verkoop in Boxtel.

Laatst gewijzigd op 18 oktober 2018