Steun ons en help Nederland vooruit

Zet concrete stappen

De afgelopen jaren zijn diverse visies betreffende duurzaamheid gemaakt. D66 Boxtel vindt het logisch dat er goed wordt nagedacht over dit onderwerp wat zo belangrijk is. Er is een mooie samenwerking binnen de regio en met diverse andere partijen om zo gezamenlijk tot een goed duurzaamheidsbeleid te komen. Wel zien we graag dat nu al gestart wordt met concrete plannen. Visies zijn mooi, maar het is ook nodig dat er actie wordt ondernomen. Dat kan ook klein zijn, elke stap is er een in de goede richting.

D66 Boxtel heeft in de afgelopen periode een aantal moties ingediend gericht op duurzaamheid. Het ging daarbij om kleinere zaken als duurzame verkeersborden, een ja-jasticker voor brievenbussen en meer vegetarisch aanbod van voedingsmiddelen. Geen grootse zaken maar juist de kleine stapjes zijn een eenvoudige manier om naar een meer duurzame samenleving te komen.

De komende jaren zullen we dit zeker doorzetten. Zaken als afkoppelen van hemelwater, projecten rond duurzaamheid op basisscholen, zonnepaneelprojecten en het vergroenen van de eigen tuin, straat of wijk zijn relatief makkelijk te realiseren en dragen zeker bij aan bewustwording en concrete actie om gezamenlijk onze samenleving duurzamer te krijgen. Natuurlijk moeten er ook visies zijn waarin wordt bekeken waar er mogelijk windmolens of zonnevelden gerealiseerd kunnen worden en waarin plannen worden gemaakt om Boxtel energieneutraal te krijgen.
In onze gemeente hebben we afgesproken dat we in 2030 energieneutraal willen zijn. De tijd begint te dringen, over tien jaar is het al zover. De enige manier waarop we dit doel kunnen behalen is om nu in actie te komen en concrete stappen te zetten.

Laatst gewijzigd op 21 oktober 2020