Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor iedereen

Iedereen in Boxtel verdient gelijke kansen. Daarbij staat het individu voorop. Gelijkheid en individuele vrijheid gaan hand in hand met sociale rechtvaardigheid. Niet iedereen heeft hetzelfde geluk in het leven, daarom strijden wij samen voor gelijke kansen voor iedereen. Zodat iedereen dezelfde kans heeft zich te ontwikkelen, in vrijheid te leven en gelukkig te zijn.

Talentvol Boxtel

Iedere Boxtelaar heeft zijn of haar eigen talenten. De manier om deze tot uiting te laten komen, start bij onderwijs. Om alle jongeren hun talenten te laten ontplooien heeft D66 in Boxtel zich ingezet op doorlopende leerlijnen voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar.

Levendig Boxtel

Met 500 evenementen per jaar is de activiteitenkalender in Boxtel flink gevuld. Ook zijn er musea en andere recreatievoorzieningen die erg in trek zijn. We hebben een gemeente om trots op te zijn! Verbeterpunten zijn altijd mogelijk; met name is een slag te slaan om het centrum aantrekkelijk te maken en te houden.

Groen Boxtel

Het is belangrijk dat er nu voortvarend uitvoering gegeven gaat worden aan de plannen. Alleen dan kunnen de doelen behaald worden.

Bereikbaar Boxtel

De bereikbaarheid van onze gemeente is van vitaal belang voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Boxtel heeft een goede basis door haar ligging aan de A2 en het spoor. Maar Boxtel staat ook voor grote uitdagingen op het gebied van infrastructuur de komende periode.

Wonen in Boxtel

Wonen in Boxtel is veel meer dan een woning alleen. Wijken, de inrichting van openbare ruimte en de toegang tot voorzieningen zijn misschien nog wel belangrijker om fijn te kunnen wonen in onze gemeente.

Gezond Boxtel

Een gezonde samenleving. Het klinkt als vanzelfsprekend, maar ook in onze gemeente zijn hierin nog stappen te zetten.

Ondernemend Boxtel

D66 Boxtel wil ondernemers (letterlijk) de ruimte geven te ondernemen en start-ups ondersteunen. Samenwerking met andere regio's en sectoren is cruciaal.

Betrouwbaar bestuur

Luisteren naar inwoners, hen stimuleren plannen en initiatieven aan te dragen en zorgen voor een veilige samenleving.