Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor iedereen

Iedereen in Boxtel verdient gelijke kansen. Daarbij staat het individu voorop. Gelijkheid en individuele vrijheid gaan hand in hand met sociale rechtvaardigheid. Niet iedereen heeft hetzelfde geluk in het leven, daarom strijden wij samen voor gelijke kansen voor iedereen. Zodat iedereen dezelfde kans heeft zich te ontwikkelen, in vrijheid te leven en gelukkig te zijn.

Talentvol Boxtel

Dé basis voor een prettige samenleving is het onderwijs. Een plek waar niet alleen aandacht is voor feitenkennis en lesstof, maar waarin ook moderne vaardigheden zoals ICT, techniek, natuur en kunst en cultuur een belangrijke rol spelen. Zo krijgt onze jeugd de mogelijkheid hun talenten verder te ontwikkelen en creatief en probleemoplossend te denken.

Levendig Boxtel

Met 500 evenementen per jaar is de kalender in Boxtel goed gevuld. Ook zijn er musea en andere recreatievoorzieningen die erg in trek zijn, zoals bijvoorbeeld het oertijdmuseum met 60.000 bezoekers per jaar. We hebben een gemeente om trots op te zijn! Verbeterpunten zijn altijd mogelijk; met name is een slag te slaan om het centrum aantrekkelijk te maken en te houden.

Groen Boxtel

Het is belangrijk dat er nu voortvarend uitvoering gegeven gaat worden aan de plannen. Alleen dan kunnen de doelen behaald worden.

Bereikbaar Boxtel

De bereikbaarheid van onze gemeente is van vitaal belang voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Boxtel heeft een goede basis door haar ligging aan de A2 en het spoor. Maar Boxtel staat ook voor grote uitdagingen op het gebied van infrastructuur de komende periode.

Wonen in Boxtel

Wonen in Boxtel is veel meer dan een huis alleen. Wijken, de inrichting van openbare ruimte en de toegang tot voorzieningen zijn misschien nog wel belangrijker om fijn te kunnen wonen in onze gemeente. D66 Boxtel zet in op levensloopbestendige, duurzame wijken en woningen waar iedereen zich thuis voelt. De vraag naar woningen is groot, het is daarom de hoogste tijd om de komende collegeperiode te gaan bouwen!

Gezond Boxtel

Een gezonde samenleving. Het klinkt als vanzelfsprekend, maar ook in onze gemeente zijn hierin nog stappen te zetten.

Ondernemend Boxtel

D66 Boxtel wil ondernemers (letterlijk) de ruimte geven te ondernemen en start-ups ondersteunen. Samenwerking met andere regio's en sectoren is cruciaal.

Betrouwbaar bestuur

Luisteren naar inwoners, hen stimuleren plannen en initiatieven aan te dragen en zorgen voor een heldere en open communicatie richting inwoners.

Veilig Boxtel

Veiligheid is een van de belangrijkste thema’s om ervoor te zorgen dat inwoners van onze gemeente zich op hun gemak voelen en prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Honderd procent veiligheid is nooit te garanderen, maar gezamenlijk kunnen we er wél voor zorgen dat de gemeente Boxtel een zo veilige mogelijke plek is. Dat kunnen we niet alleen. Het is zaak dat gemeente, inwoners, politie, horeca en onderwijs samenwerken om zo onveilige situaties en criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen.