Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bestuur

* Niet praten over burgers, maar met burgers.
* In principe is alle informatie openbaar.
* Discussie op basis van inhoud.
* Lokale taken eerst met en door burgers organiseren.
* Open blik op samenwerkingspartners.

bestuur- en vergadercultuur, schaalvergroting