Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Groen Boxtel

De gemeente Boxtel heeft hoge ambities met betrekking tot duurzaamheid. Het vorige college, waar ook D66 aan deel nam, heeft een duurzaamheidsvisie gemaakt voor 2030. Gelukkig ziet de Boxtelse politiek het belang in van alle verschillende aspecten van duurzaamheid. Belangrijk is wel dat er nu voortvarend uitvoering gegeven gaat worden aan de plannen. Alleen dan kunnen de doelen behaald worden. Visies en plannen zijn mooi, maar het is nu zaak om duurzaamheid concreet te maken. De komende jaren dient daar de focus op te liggen.

Ambities waarmaken